چهارشنبه، مهر ۲۸، ۱۳۹۵

دوشنبه، مهر ۲۶، ۱۳۹۵

تنهایی- گیل آوایی


عاشقانه هایم را
دیریست
پرنده ای می خواند
برگی می رقصد
موجی به نجوا در گوش دریا هم.

و من
به هر گام
خیال می گیرانم
سایه ای مانند
که در بازیگوشیِ ابر
گم می شود
درست مثل منِ من در من!
تنهاییِ پارادوکسی ست
با همِ بی هم!

جمعه، مهر ۲۳، ۱۳۹۵

یک اشتباه در صورتحساب و این همه احتمالات! - گیل آواییبرای یک خرید کوچک به سوپر مارکت بزرگی که سالهاست از آن خرید می کنم، رفته بودم. سوپرمارکت بزرگی که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد!!!! در آن پیدا می شود. محوطه بزرگی که چند سوپرمارکت دیگر هم مانند دنبالچه های آن سوپرمارکتِ بزرگ وجود دارند. بقول آمریکایی ها یک "مال" و بقول ما اینجایی ها یک مرکز خرید است. هر چه هست، در فاصله چند دقیقه چیزهایی که می خواستم برداشتم و در راه رفتن به صندوق برای پرداخت چشمم به یک سبد بزرگی افتاد که در آن گرمکن های ورزشی ای را حراج گذاشته بودند. میانشان گشتم و یک شلوار ورزشی را که می شد بجای پیژامه! هم استفاده کرد، برداشتم. به صندوق رفتم. جلوی من سه نفر بودند. نفر اول یک پیرزن که آفتاب به آفتاب یک حرکت می کرد! پس از او دو مرد بودند یکی یک بیسکویت داشت و دیگری هم یک جور سوسیسِ بسته بندی شده ی صنعتی ی آغشته به سس!
کار پیرزن با آن کندی ای که در برداشتن خریدهایش و حساب کردن داشت، سرانجام تمام شد و دو نفر هم به فاصله چشم بر هم گذاشتی پرداختند و رفتند و نوبت به من رسید.
بانوی میانسالی پشت صندوق نشسته بود و خریدها را حساب می کرد. یک "روز خوشی" گفتیم و خریدهای مرا دانه دانه اسکن کرد و حسابم را با کارت بانکی پرداخت کردم. باز خوشرویانه! یک روز خوش و بدرودی! نثار هم کردیم و خریدم را برداشتم و به محوطه پارکینگ آمدم. کارِ دیگری نداشتم. بخانه آمدم. طبق عادت همیشگی هرکدام از چیزهای خرید شده را سرجایش گذاشم و آمدم پشت میز کارم و تا بخواهم چایی بریزم و پیپی بگیرانم، فاکتور خرید را که روی میز گذاشته بودم برداشتم نگاهی به آن کردم. دیدم یک قلم یعنی همان گرمکنِ پیژامه ای!! را دو عدد حساب کرده بود که من یک عدد خریده بودم! عصبانی شدم. حس کردم یک جور از من دزدی شده یک جور کلاهبرداری شده یک جور حق من  را خورده خلاصه دربِ لاپ تاپ را که بلند کردم تا راه بیفتد و بروم حساب بانکی ام را چک کنم و جابجایی پول بابت خرید را وارسی کنم، بستم و همه چیز را به حال خودش گذاشتم راه افتادم. از اینکه چنین ساده  سرم کلاه گذاشته شود خیلی عصبانی بودم. با وجودی که سالهاست اینجا زندگی می کنم و عموماً چنین برخوردهایی نمی شود و من اصلا آن را تجربه نکرده ام ولی باز هم مانند آن حال و هوای ایرانی،  برخورد کردم! اصلا انگار پلیسی اندیشیدن و تئوری توطئه! و فرهنگ آن چنانی داشتن که زود قضاوت کردن یکی از آنهاست!  حالا بماند اینکه چه سناریوهایی با خودم مرور می کردم و چه شامورتی بازیهایی که ممکن بود صندوقدار کرده باشد را برسی می کردم! شیطان داند!
هر چه بود به سوپر مارکت رسیدم ماشین را پارک کردم یک راست رفتم قسمتی که به امورِ از جمله موردی که من داشتم مربوط می شد. چنان عصبانی بودم که در نظرم بود به محض رسیدن به آن قمست بخواهم که با رئیس سوپرمارکت برخورد کنم و از این کلاهبرداری!!!! چنین و  چنان کنم! اما وقتی به آن قسمت رسیدم بانویی فروتن، شکیبا و آرام پشت پیشخوان ایستاده بود و  داشت کاری انجام می داد. با دیدن من با همان فروتنی و شکیبایی گفت:
-          چه کار می توانم برای شما بکنم؟

خودم را کنترل کردم اما بجای اینکه مشکلم را بگویم گفتم:
-          خیلی عصبانی ام. خیلی!

با لبخندی آرامبخش پرسید:
-          چه شده است؟

فاکتور را جلویش گذاشتم و  در حالیکه انگشتم را روی اسم همان گرمکن گذاشته بودم  گفتم:
- ببینید، من این را  یک عدد خریده ام درحالیکه در این فاکتور دوتا حساب شده است.! برای من خیلی عجیب است که اینطور از اعتمادم سوء استفاده شده است!

کمی سرخ شد اما با همان فروتنی و آرامش گفت:
-          شاید اشتباه شده. چون گاهی موقع اسکن کردن، یک بار نمی شود و بار دوم می شود. مسئله ای نیست!

با خودم داشتم فکر می کردم اگر فاکتور خرید را نمی دیدم و دور انداخته بودم چه! ولی برخورد فروتنانه و مودبانه بانوی پشت پیشخوان مرا از برخوردها و گفتن های آنچنانی باز داشت. بانویی که از لهجه و پوششش(روسری ویژه اهل ترکیه!) فهمیدم که باید از ترکیه باشد. و مثل من خارجی! بخودم نهیب زدم آرام
باشم!
بانوی مهربان کارت شناسایی اش را در آورد و صندوق را راه انداخت و پول یک عدد اضافی را به من پرداخت کرد! و با همان فروتنی گفت:
-          اشتباه پیش می آید. پشت صندوق گاهی خسته می شویم و اشتباه اجتناب ناپذیر است. ببخشید!

پول را گرفتم و فاکتور را برداشتم در حالیکه با نگاهم اینجا و آنجای سوپر مارکت می گشتم تا آن بانوی صندوقدار را ببینم! و نشانش دهم که نتوانسته است از من بدزدد و سرم را کلاه بگذارد!، به خانه آمدم.
درِ لپ تاپ را بالا زدم. چایی ریختم و پیپ را گیراندم. داشتم خوشخوشانه و راضی از کاری که کرده بودم، حساب بانکی ام را می دیدم که انگار یک سطل آبِ یخ رویم رخته اند! خشکم  زد. وا رفتم. بلافاصله آن فاکتور را برداشتم. دوباره خطها و اسامی چیزهایی که خریده بودم را با دقت خواندم به قسمت آخرش رسیدم که نوشته شده بود مبلغ کامل و همینطور داشتم زیر آن را هم می خواندم که عموما مشخصات کارت بانکی و حساب و این حرفها بود دیدم مبلغ پرداختی کمتر از مبلغ کل است و دوتایی که در آن قسمت چاپ شده بود در قسمت پایین تصحیح شده بود!
مرا می بینی!؟ حالا حس شرمگینی جای آن عصبانیت را گرفته بود. حالا دیگر از آن حالت پلیسی فکر کردن و سناریوهای کلاهبرداری و دزدی از من و چه و چه خبری نبود! دقت  نکرده بودم.در فکرم آن بانویی که خریدم را حساب کرده بود چقدر پلید پنداشته بودم چفدر از او بدم آمده بود! بماند!
دوباره بلند شدم. لاپ پپ تاپ را بستم. بلند شدم بروم تا هم پوزشخواهی کنم و  هم پول را برگردانم! حس بدی از خودم داشتم اینکه چرا زود قضاوت کردم چرا آن طور فکر کرده بودم! و خلاصه رفتم. دوباره ماشین را پارک کردم و یک راست رفتم همان قسمت  و دنبال همان بانویی که فکر می کردم از ترکیه است. اما از بدِ من، او نبود. یک بانوی مو طلاییِ بقول ما گیلکها " من مرا قوربان" آنجا بود. یک لحظه بنظرم رسید اگر ماجرا را برای این بانو بگویم ممکن است این بانو برای آن بانو خط و نشانی بکشد مثلا بگوید چرا با دقت فاکتور را نخوانده چرا شکایت مرا بدون برسی پذیرفته چرا..... یا اصلا این چراها هم نه! اگر بخواهد برای خوش رقصی کردن و خراب کردن آن بانوی  بنظرم اهل ترکیه، این مورد را به رخ بکشد چه!؟
با خودم فکر کردم بهتر است بروم پیش رئیس شان و ماجرا را بگویم و پول را پس بدهم. اما دیدم با این برخوردهای من از هیچ چیز یک مشکل درست می کنم. سوپر مارکت به این بزرگی حتمن یک جور ضایعات و کسریهای احتمالی و این حرفها در حسابداری و حسابرسیهای شان دارند!
همینطور داشتم دنبال آن بانوی بنظرم از ترکیه می گشتم و فکر می کردم و تجزیه و تحلیل هم!! نه از بانوی بنظرم از ترکیه نشانی بود نه از نتیجه گیری ای که می خواستم! با خودم گفتم:
-          یا همان بانوی بنظرم از ترکیه! یا بی خیال! فراموش کن!

از سوپر مارکت بیرون آمدم. قیمت حراجیِ آن گرمکنِ مناسب برای پیژامه در خانه!!!،  شش یورو بود و با این ماجرا برایم مجانی تمام شده بود. و هیچ کاری هم نمی توانستم بکنم. اگر چه چندین برابر آن هم اعصابم  خورد شده بود  و هم دو بار رفتن و برگشتن و... این همه جدلهای خودم با خودم!
و هم اینکه از یک طرف نمی خواستم آن بانوی بنظرم از ترکیه، مورد بازخواست قرار می گرفت! از طرف دیگر هم با خودم مشکل داشتم بخاطر شش یورو ........................
هر چه بود پس ندادنِ شش یورو به سوپر مارکت را، به مشکل درست کردن برای آن بانوی بنظرم از ترکیه که مثل من خارجی بود، ترجیح دادم! و حسی از اینکه حواسم باشد که....................

همین!!!!

چهارشنبه، مهر ۲۱، ۱۳۹۵

سوشالفوبیا-طرحی برای نمایش- گیل آوایی

طرح نمایشی " سوشالفوبیا" را بخاطر طولانی بودن آن، در یک صفحه جداگانه و ویژه منتشر کرده ام. برای خواندن این طرح اینجا کلیک کنید

سه‌شنبه، مهر ۲۰، ۱۳۹۵

سمفونی یا سنفونی - گیل آوایی


 سمفونی یا سینفونیا و سینفونیتا 
.

گپی با یکی از دوستان فرهیخته ام پیش آمد که مرا به جستجویی در رابطه با ریشه و معنا و تفاوتها و چرایی و استفاده ی درستِ واژه ی سمفونی یا سنفونی کشاند. برای این کار نخست سراغ منابع انگلیسی زبان رفته ام و گشتی در دنیای مجازی زده ام. آنچه در زیر می خوانید نتیجه ی این جستار است شاید برای خوانندگان جالب و حتی مفید باشد. 

معنی لغوی در فرهنگ لغت: 

سینفونیتا

سینفونیا = لاتین(یونانی) Συμφωνία 

بیان واژه شناسانه و ریشه شناسانه سینفونیتا: ایتالیایی ست، به سینفونیای خیلی کوچک گفته می شود و از 1907 رایج شده است 

سینفونیا(سینفونی)

(موسیقی ایتالیایی قدیم) پیش‌درآمد، پیش درآمد اپرا 

سمفونی

(موسیقی) سمفونی (قطعه‌ی موسیقی کامل که معمولا چند movement دارد)

بخش آوازی قطعه‌ی موسیقی (مخفف) symphony orchestra

.

سینفونیا در موسیقی ایتالیایی قدیم به پیش درآمد یا پیش درآمد اپرا گفته می شد. در ویکیپدیای انگلیسی چنین آمده است:

سینفونیا کنسرتانته

سینفونیا کلمه ای ایتالیایی برای سمفونی و بر آمده از لفظ لاتین سیمفونیا symphonia (سیمفونیا) است. در جای خود از زبان یونان باستان συμφωνία symphōnia به معنی توافق یا همسازی/ همخوانی/همگانی از پیشوند با هم σύν =>(سیگنوراسالونیو )و صدا ϕωνή =>(آمیگو نومیتا) ریشه می گیرد. در زبان انگلیسی این کلمه ازقرن هفده یا هیجده رایج شده که به قطعه ای ارکسترال برای پیش درآمد( شناساندن/معرفی)، میانپرده یا پایانی موسیقی در یک اپرا، اوریتاریو ( موسیقی با مطالب و سرودهای مذهبی) کانتات(سرود) یا سوئیت suite ( مجموعه ای از هم آمیزی سازها برای رقص که در پی هم/پی آیی و ترادف، نواخته می شوند)( ابیت به معنی کاهش، کم شدن، و نیز اسم است که از 1999 بیشتر مطرح شده است) استفاده می شد . این واژه در زبانهای عاشقانه پرتقالی، اسپانیایی نیز بکار برده شده است.

در قرون وسطا حدود 1588 نیز اسمی برای هاردی گاردی( مارکیوز پ-477) بود. یوهان سباستیان باخ این شناسه را برای آهنگهایی که برای کیبوردش موسوم به ابتداعِ سه بخشی، بکار می برد و پس از حدود 1800، از این شناسه برای اپرا به معنی اورتور( فیشر 1998 پ-386) استفاده شده است.

در قرن بیست، و بیست و یکم به ارکستر مجلسی نیز بکار رفته است. مانند سنفونیای شمالی( کندی 2006)

سینفونیا کنسرتانته، از جمله معروف به سمفونی کنسرتانته ) ترکیب یا تلفیقی از سمفونی و ژانرهای کنسرتو(نوع/دسته، از نوعِ/از دستۀ کنسرتو) نامیده می شود. کنسرتی ست که نوازندگان (تکنوازان ) در آن برجسته اند. و در سمفونی اما نوازندگان بخشی از کلِ کنسرتا هستند، نه بخش برجسته از آن. و این گویای آن است که شکلی از موسیقی باشد که در کلاسیک غربی پدید آمده، شکل گرفته است. 

دوران کلاسیک 

در دورۀ باروک[1] فرق بین کنسرتا با سینفونیا( نیز سمفونی) ابتدائاً به شکل کنونی کاملا روشن نبود. کلمۀ سینفونیا مثلا برای نامیدنِ پیش درآمد/بخش معرفی یا شناسه( اورتور ) در اجرا استفاده می شد. آنتونیو ویوالدی کنسرتویی نوشت که در آن تکنوازان منفرد برجسته نبودند. کم و بیش از روی سبک با سنفونیا قابل تشخیص بودند. نزدیک ترین سینفونیا کنسرتانته به عصر باروک کنسرتو گروسو(concerto grosso = کنسرتِ بزرگ) برمی گردد. معروفترینِ این کنسرتها، کنسرتهایی از ارکآنجلو کورلیArcangelo Correlli و جورج فریدریک هاندلGeorge Frideric Handel می باشند.

در عصر کلاسیک( حدوداً 1750-1800)، هر دو سمفونی و کنسرتو معانی مشخص تری می یابند و کنسرتو گروسو( کنسرت بزرگ) همه شان با هم، از جمله آثار آهنگسازان ( آموزشگاه مانهایم)هنرکدۀ مانهایم؛ ناپدید می شوند. و این به آخرین دهه از قرن هیجده به تلاشهایی برای تلفیق هر دو ژانر می انجامد. مانند آثار آهنگسازانِ آموزشگاه مانهایم( هنرکدۀ مانهایم) موسوم به " لندن باخ " و جوانترین پسرِ یوهان سباستیان که از اوایل 1770 سمفونیهای کنسرتانته را در پاریس منتشر می کرد.

موتزارت با آشنان شدن با هنرکدۀ مانهایم از سال 1770 و احتمالا شناختن آثار منشتر شده از یوهان کریستیان باخ، تلاش زیادی برای تولید آثاری در توجیه سینفونی کنسرتانتی نمود. موفق ترین آثار او بقرار زیرند:

- سینفونی کنسرتانته برای ویولون، ویولا و ارکسترا "کی "364( تنها اثری که موتزارت موفق به تمام کردنش شد و در نسخه موثق و قابل اعتماد موجود است.)

- سینفونیا کنسرتانته برای ابوا(شهنا،سازبادی)، کلارینت، هورن، قره نی و ارکسترا "کی 297ب"( از روی تنظیم آن شناخته شده و احتمالا نسخه ای ناموثق است)

جوزف هایدن هم در فاصلۀ دیدارش از لندن، در یک چالش دوستانه با کارآموز پیشنیش اگناز پلی یلIgnaz Pleyel نیز که آن هنگام در لندن بود و کارهایش با ژانرهایشان محبوب و شناخته شده بودند، یک سینفونیا کنسرتانته برای ویولون، سلو، ابوا(شهنا) و قره نی نوشت. هایدن همچنین سیمفونیهایی با بخشهای طولانیِ تکنوازی مانند " روزهنگام سمفونی 6-8، بویژه در اوایل کارِ آهنگسازی اش نوشت. اینها اگر چه به درستی بنام سمفونی شناخته می شوند نه سینفونی کنسرتانتی. نمونه های دیگر از این دوره سینفونیا کنسرتانته کُوزِلِچ در ئی یکنواختِ ماژور برای ماندولین، ترومپت، دوباس، پیانو هستند. سیمفونی کنسرتانته گُوزِک برای ویولون، سلو و سیمفونی کنسرتانته برای کلارینت و قره نی می باشند.
 
عصر رومانیتک

شمار اندکی از آهنگسازان هستند که هنوز آثارشان را پس از دوران موسیقی کلاسیک، سینفونیا کنسرتانته می نامند.هر چند بعضی از کارها نیز هستند: مانند برلیوز هارولدِ Berlioz en Italieبرای ویولا و در ژانرِ نزدیک به ارکسترا 

بتهون هیچ چیزی که یک سینفونیا کنسرتانته مشخص شده باشد ننوشت اگر چه برخی کنسرتو تریپلِ( سه کنسرتو) او را در این ژانر مناسب می دانند.

سمفونی

و اما سمفونی در مجموع معانی و شرح آن چنین در ویکیپدیای انگلیسی آمده است:

سمفونی یک اثر موسیقی گسترده شده در موسیقی کلاسیک غربی ست که عموما توسط آهنگسازان برای ارکستر نوشته شده اند. هرچند این واژه معانی زیادی برآمده از ریشه اصلی آن در عصر بونان باستان دارد که جهان آن را از قرن هیجدهم تا به امروز بشرح زیر رایج کرده است:

کاری مرکب از چندین بخش یا چرخش( موومنت-موومان)، اغلب چهار بخش با نخستین آن بشکل سونات است. سمفونیها برای سازهای سیمی ( ویولون، ویولا، سلو و دابل باس)، سازهای بادی برنزی، سازهای بادی چوبی، سازهای کوبه ای همه با هم در حدود سی تا صد نوازده را در بر می گیرد.

سمفونیها باصطلاح موسیقی در برگیرنده همه بخشهای سازیند. نوازندگان ارکستر بخشهایی را که فقط مختص سازخود آنهاست می نوازند. شمار اندکی از سمفونیها نیز بخشهای صدایی هستند ( بعنوان مثال سمفونی شماره 9 بتهون)
 
ریشۀ کلمه سمفونی

کلمه سمفونی از زبان یونان باستان Συμφωνία =>سیمفونیاست. 

در ویکیپدیای فارسی چنین آمده است:

سمفونی به انگلیسی (symphony)و از کلمهٔ یونانی Συμφωνία =>سیمفونیا گرفته شده است .

سمفونی در موسیقی کلاسیک به قطعه‌ای ارکسترال گفته می‌شود که از چند بخشِ مجزّا به نام موومان تشکیل شده باشد. هر سمفونی دارای فرم سونات است. فرم سمفونی در حقیقت همان فرم چهار بخشی یا چهار موومان است .

قدمت سمفونی به قرن هجدهم میلادی در اروپا بازمی‌گردد . یوزف هایدن، موتزارت، و به ویژه بتهوون در شکل‌گیری آن تأثیر به سزایی داشته‌اند .
.
در سایت هامون ایران نوشتار مبسوطی در رابطه با سمفونی و تاریخچه ی آن به قلم محسن دوراهکی آمده است و برای آگاهی می توانید به آن مراجعه کنید. این نوشتار در نشانی زیر منتشر شده است:

http://www.hamooniran.com/item/3537 

 .
...............
[1] دوران یا عصر باروک به زمانی گفته می شود که سبکی از موسیقی بین سالهای 1600-1700 پدید آمده است که به نام همین دوره یعنی دوران یا عصر باروک معروف شده است.

دوشنبه، مهر ۱۹، ۱۳۹۵

در غربتِ ویرانۀ ما شعرِ تری نیست - گیل آواییدر غربتِ ویرانۀ ما شعرِ تری نیست
زین دلشدگیها به دلِ ما خبری نیست

از بس دلِ ما بهر وطن در تب و تاب است
هر جا که شدیم خاکِ عزیز پدری نیست

یاری ندهد واژه که هر واژه غریب است
دل نیست در اینجا دلِ جانانه بری نیست!

حالا تو بگو هرچه که حس هیمه جان است
زین آتشِ جان خلوت ما را شرری نیست

گیرم که بسوزیم و بسازیم به هر آه
آهی که بسوزاندمان را ثمری نیست

ما دلشدۀ رانده ز هر خویش و کسانیم
بیهوده نباشد دلِ سودا به سری نیست

باری زچنین غربت خود  سینه درانیم
افسانه چه گفتن که هوای سمری نیست

دردا به هواداری دل مستی نیامد
هر باده که جستیم از آن باده تری نیست!
( کشمش 55!!!!)

چهارشنبه، مهر ۰۷، ۱۳۹۵

طرحی که اینطور شد!- گیل آواییهمه جا سبز، جنگلی گویی گسترده در دشتهای تا چشم کار می کرد، با درختانی بلند و تنومند دامن گسترده بود. همه جا نشان از  رستن داشت و انبوهیِ هر چیزی که برای زیستن بود. رودخانه ای تا دریا جاری که در مسیرش دست و دلبازانه به چرنده و پرنده شورِ هستن می بخشید.
پای بلندایی روی صخره ای کوه وار، لانه ای بود که در آن عقابی جا خوش کرده روزگار می گذراند. وقتش رسیده بود که تخم بگذارد. همین کار را هم کرد. اولین تخم را گذاشت. هنوز اولین تخم را گرم نکرده دومین تخم را گذاشت. سومین تخم را وقتی گذاشت که دو تخم اولی و دومی هنوز گرم گرم نشده بودند. کارش در آمده بود. در لانه روی سه تخم می نشست و چشم به چشم انداز هستی بخش می دوخت. آسمانی آبی وسوسه اش می کرد پر بگشاید و تا اوج آن پرواز کند اما تخمها هنوز چنان گرم نشده بودند که بتواند از لانه دور شود. اما گاهان گرسنگی ناگزیر می شد پری بگشاید و پروازی کند نه گشتی چنان که بخواهد بلکه طعمه ای گیر بیاورد.
گاهی می شد که طعمه اش را به لانه می آورد و همچنان که روی تخمهایش نشسته بود، طعمه را می خورد. روزی که گرمای آن داشت می رفت و خنکای غروب از راه می رسید، لانه اش را در همان حالتی که روی تخمها نشسته بود و رها شده گاه پرهایش را مرتب می کرد دید چیزی مثل یکی از تخمهایش در گوشه ای از لانه افتاده است. فکر کرد که از زیرش در رفته و بیرون پرهایش جدا افتاده است.  آن را بزیر خودش می کشد و بزیر بال و پرش می برد.
روزشب می شد و شب روز. روزها می گذرند. تخمها می رسند اما میان جوجه هایش می بیند یکی اش جور دیگری است. اصلا به پرنده نمی ماند. منقار دارد اما به  هیچ منقاری شبیه نیست. تنی زمخت و پوستی  ور آمده چین چین شده دارد. بخودش نیاورد. فکر کرد که بزرگ بشود، روزی عقاب می شود. بلند پرواز و شکوهمند.
با این امید هر روز دنبال غذا می رفت و طعمه گیر می آورد و برای غذا دادن جوجه هایش می آمد اما تا می جنبید بیشتر غذاها را همان جوجۀ متفاوت می بلعید.
جوجه ها روز به روز بزرگتر می شدند. جوجۀ متفاوت هر چه بزرگتر می شد ترسناک تر می شد. بالهایی داشت که وقتی باز می کرد همۀ لانه سیاه می شد. شگفت زده به آن خیره می شد می دید که با آن بالهایش چهاردست و پا هم دارد.
وا می ماند وقتی می دید منقار دارد اما دو آرواره اش دندانهای ردیف شده دارد که جلوی آنها را می بیند اما انتهای ردیفها گویی تا آن سر دهان گشادش کشیده شده است. چنان گشاده که پایانی نداشته باشد.
و همین جوجه هر چه بیشتر جان می گرفته حریص تر و بی رحم تر می شد.
عقاب هر چه بیشتر غذا می آورد سیری ناپذیری همان جوجۀ متفاوت بیشتر می شد. آرواره هایش را که از هم باز می کرد دندانهای ردیف شده اش طوری می نمود که گویی دهانۀ یک غار باز شده باشد.
روزی خسته و دست خالی به لانه می آید. می بیند از جوجه هایش خبری نیست. پرهایی زیر لانه، اینجا و آنجا، پخش شده اند.
جوجۀ  متفاوت که دیگر  اژدهایی شده بود برای بلعیدن عقاب دهان باز می کند.
عقاب پر می کشد. از لانه بلند می شود. اوج می گیرد.  از بلندای آسمان بر بالای لانه چرخ می زند و به جوجۀ متفاوت که اژدهایی شده بود نگاه می کند. می بیند که جوجۀ متفاوت پس  مانده های در لانه را می خورد. آنقدر که دیگر چیزی برایش نماند.
جوجۀ متفاوت به دور و برش می نگرد اما از عقاب و طعمه های هر روزه که عقاب می آورد خبری نیست.
روز به روز گرسنه تر و گرسنه تر چشم به راه طعمه بود اما عقاب تا نزدیکهای لانه می آمد و چرخی می زد و بال می گشود و می رفت.
لانه سرجایش بود. صخرۀ کوه وار همچنان استوار و پابرجا بودنش را می نمایاند. جوجۀ متفاوت که با خوردن طعمه از عقاب هیولای تن پروری شده بود لانه را داشت با پا برجایی صخره ای که لانه بر آن بود اما فقط آموخته بود که طعمه از عقاب بخورد. و حتی جوجه های عقاب را از هم بدرد اما نیاموخته بود خود طعمه بجوید خود در پی غذایش باشد خود پرواز کند.

دوشنبه، شهریور ۲۹، ۱۳۹۵

واگویه - گیل آوایی0

همچون قطاری می روی
سایه ات به دنبالت
گام به گام
آرام رام.

خیال می کاوی
هر خیال
آهی یا لبخندی
هر آغاز پایان یکی
هر پایان آغاز یکی
ایستگاهی به ایستگاهی

تنها قطاری که هیچ مسافری پیاده نمی شود
سکوی انتظار صف کشیده اند
یادهای تو
می کاوی
می روی
گام به گام
آرام آرام
دایره وار
بی پایان گویی!

یادها تمامی ندارند دوست من!

1
واخوان غریبی ست
آوازهای تنهایی
بر بال باد.

واگویه می کند گویی
پرنده ای
به فاصلۀ یک هوار پرکشیدن.

منِ مرا می کشم
بسان قطاری دوردست بی صدا!

خورشید به ایستگاه شب رسیده است
ومن در راهم
هنوز!


2
شیشه ندید پرنده!
پری خونین،
آرام آرام تاب می خورد!

چه غروب غمگینی!؟
کاش نبود شیشه ای!
کاش نبود پنجره ای!3
کنار پنجره
دل به خلوت خیابان می دهم
پرنده ای میان سنگفرش
چیزی نک می زند
برگی تاب می خورد کرشمه وار
رقص برگ است یا آفتاب!؟
هرچه هست سوسویی بازیگوشانه
می بینم و نمی بینم
گویی منتظرم هنوز
دختر همسایه زیرپنجره بنویسد:
دوستت دارم!

سه‌شنبه، شهریور ۱۶، ۱۳۹۵

همینطوری!- گیل آوایی

0
چهره ای در آینه
بیگانه وار عادت کرده است
دل دادن به دیروزها.
این میانه اما
درختِ نارنجِ من هنوز
مرا به بیرونِ پنجره می برد
با کشکرتی[1] که هر روز
می آید
می برد
می پرد
می رود!

1

دیروزها را کندن
دل که دست تو نیست جان من!
هر روزِ ما
 این روزها
به دیروزها رشک می برد!

2

در برویم باز می شود
پنجره هم
شیشه ای
فاصله مرا به رخ می کشد
تا بینهایتِ نگاه من!

آهِ من است وُ رقص برگی
که هر بار بر بالِ باد
تاب می خورد!


[1] کشکرتkashkarat = زاغی

سه‌شنبه، شهریور ۰۹، ۱۳۹۵

" دل می رود زدستم صاحب دلان خدا را!!!" - گیل آواییکز کرده جام به دست
وسوسه ای 
کودکانه سوسو می زند
واتابِ شعله ای مست تر از من!

منِ من
وا می کاود کوله ای
که سالهاست می کشد
بی جابجاییِ این همه نابجایی!

شوق پرواز
پر می کشد مستانه مست
باز!

سِحرِ باده در جام
رقص قطره ای آرام
چشمِ مرا خیس می کند!

شب
دل داده به سکوت و سکون
وا می پرسم باز
ماه به کدام آسمان بی ابر کوچیده است!؟

خیره مات
چنگی به دل نمی زند
خیره سرانه خیره شدن!
سیاهی
تا عمقِ شب
چونان انبوهی
ناگاه
پرده بر کشانده است!

در روشنای بی ماه
نگاهی که گویی از من نیست
رفته است با منِ من!
و منِ بی من
کز کرده تنهاتر از تنهایی خویش
دل به شوپن داده ام
آرام آرام
آوای باریکه جاریِ شبانه ای موزون
چونان سکوتفریادی نجوا وار
" دل
می رود
زدستم
صاحب دلان
خدا را!!!"*

نیمه شب سه شنبه 30آگوست2016


"دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را">حافظ

شنبه، شهریور ۰۶، ۱۳۹۵

پیالۀ آخر - گیل آوایی

0

بی قراریِ یک فریاد در گلو!
پیاله ای در دست
پرده پرده 
مستیِ بی پرده 
ساز می شود،
هوار یک جنگل سکوت در من!
آرام آرام
دل می دهم باز
پوم
تاک
پوم
تاک
تنهایی غریبی می شمارم
خلسۀ این نا آرام،
آه!، پیالۀ آخر است
آخر
مستِ من!

1


تا دیوانگی
یک تلنگر فاصله!
و دیوانه ای که فکر می کند دارد دیوانه می شود!
پارادوکس غریبی ست
یک سکوتفریاد
زخمه ای
که دل می برد دیلمانی!

سه‌شنبه، شهریور ۰۲، ۱۳۹۵

تنهایی - گیل آواییواخوان غریبی ست
آوازهای تنهایی
بر بال باد.

واگویه می کند گویی
پرنده ای
به فاصلۀ یک هوار پرکشیدن.

منِ مرا می کشم
بسان قطاری دوردست بی صدا!

خورشید به ایستگاه شب رسیده است
ومن در راهم
هنوز!

دوشنبه، شهریور ۰۱، ۱۳۹۵

حصیر شوران - گیل آوایی

 
حصیر شوران
گیل آوایی
نیمه شب 26 آگوست 2011
نیمه شبی بی خواب و هزارخیال بود که شب یکی از سیاهترین چادرهایش را بر سر شهر گسترده بود. نه از ماه نشانی بود نه از ستاره یا سوسویی که بشود از دل تاریکی راه به جایی برد.
باران، بی امان چنان باریدنش گرفته بود که آدمی وا می ماند از اینهمه دست و دلبازی در این گوشه از جهان وقتی گوشه ی دیگر قطره ای از آن را زمین له له می زند و هر چرنده و پرنده ای حسرتانه چشم بر آسمان بی ابر دارند.  
پنجره ی گشاد و تا یک آغوش دلبخواه، نگاه مرا تا عمق شب تاریک می رماند، دامنه ی خسیسانه ی فلزی آن، داشت سنفونی باران را موزون و دلنواز هوار می کرد.
دل به قطره قطره باران داده بودم که از شیشه پنجره از بالا تا پایین می سُرید و به هیبت ماری دراز وُ خزنده بر شیشه پنجره نقش گرفته بودند و نور ِ مونیتور لاپ تاپ هم مانند نور افکنی در آن تاریکی نور افشانی می کرد، سوسویی به قطره های باران می داد و خیال ویرش گرفته بود دوباره پرواز کند چونان که گویی در بلندای رودخانه ای از دیار در آن سالهای دور خوابیده ام و خواب می بینم نوجوانی ام را که در تابستان بی درس و مدرسه، همراه مادر چندتایی حصیر تا شده بر سر،  پا به پای مادر که چندتایی حصیر همراه با یک تشت لباسهای ناشستۀ خواهر و برادر و پدر، بر سر خود داشت، به سوی حصیرشوران، که بخشی از رودخانه ی دراز شهرمان بود، می رفتم تا مادر بشورد، من نیز مانند یالانچی پهلوان، ادای پهلوان ِ خانه که براستی هم زیباترین خصلتهای پهلوانی را داشت، در آورم.
پابرهنه بودم من و مادر هم. زمینِ نرم و همیشه علفزار ِ دیار، سختی پای برهنه را می گرفت و هر از گاهی نرمای آن آزردگی پا از پیاده رفتن ِراه دراز را می زدود و کف پایم را نوازش می داد.
چونان غولی قامت فراز و صورتی زمخت و سیاهی ِمو باخته، که رشته های سفیدش خبر از رفتن نیم قرن را گوشزد می کرد، ایستاده بودم و به تماشای کودکی ِخود، لذت شوقی وصف ناشدنی را می چشیدم.
مادر سخت به شستن لباسها مشغول بود و من نیز در لابلای نگاههای هشدارگونه اش، بازیگوشی می کردم. گاه پرنده ای را می پراندم و گاه گوساله ی جست و خیزکنان را می هراساندم با تکه چوبی که از آب برگرفته بودم.
لباس شسته را از مادر می گرفتم و روی علفها می گستراندم تا خشک شود. گاه دلخوشانه به داخل رودخانه چنان می رفتم که رکابی و شلوارک ِتنبان مانند من که دستدوز ِ مادر بود، زیر آب می رفت و سر و گردنم بیرون آب تماشایی می شد وقتی که آب به دهانم نزدیک می شد.
در فاصله ی بازیگوشی ِ بی اندازه و نگرانی های مادر که نگاهش یک لحظه از من بر گرفته نمی شد، لباسها شسته شدند و حصیرها هم. زمان حمام کردن من رسیده بود با صابون زیتون رودبار که مادر همیشه در لباس شستن و جان شوران( حمام کردن) از آن استفاده می کرد. صابونهایی که دوست مادر با خود می آورد گاهانی که از رودبار به دیدن مادر می آمد.
خود را می نگرم. با همان هیبت غولی که کودکی اش را می نگریست. دستها از دو سو رها کرده و چشمهای حریص به حصیرشوران داده بودم که آب آن ابریشمین می رفت و هر از گاهی کولی( بچه ماهی) جستی می زد و خبر از درون آب می داد که هستند.
خود را می نگریستم دستی در دستان مادر به بخشی از حصیر شوران برده می شدم که آب از شانه و گردن من فراتر می رفت و حتی از سر می گذشت اما مادر یادم داده بود که لی لی کنان سر را بیرون آب نگاه دارم.
آن وقت! تماشایی می شدم که پاهایم در می رفتند از لی لی کنان، و برای نرفتن ِ زیر آب دست دور کمر مادر حلقه می کردم با چشمانی هراسان از غرق شدن! و ناز مادر مرا چنان می نواخت که نسیم روزهای گرم نفسگیر، شالی ِ بجان آمده از آفتاب بی دریغ را.
مادر می شست مرا و من نیز بیتاب از آن که زود تمام شود. شکیبایی مادر وقتی بود که گریه های من امانش را می برید که زنجیروار تکرار می کرد:
- هاسا تماما به زای جان. می ناز پسر می گول پسر هاسا تماما به( همین الان تمام می شود بچه جان، ناز پسر من گل پسر من الان تمام می شود)
تمام شدن ِشستن ِ من همراه بود با فرار از چنگ مادر که گویی تیری از تفنگ در رفته باشد. و مادر با نگاه مهربان و شاد مرا می نگریست که چنان چست و چالاک از دستانش گریخته بودم.
خود را می نگریستم روی علف ها دراز کشیده و دست زیر سر، چشم به گستره ی آبی آسمان دیار داده بودم.
دشت تا چشم کار می کرد سبز بود و گوساله ی بازیگوش چند قدمی دورتر از من خیز بر می داشت و گاه "مایی" می کرد. روی علفها دراز کشیده، چشمهایم آرام آرام سنگینی می کرد. چه وقت، خوابم برده بود!؟ معلوم نبود، هنوز هم نیست! خواب دیدم کنار مغازه ای که تنها اسباب بازی فروشی محله ی ما بود، ایستاده بودم و ماشین جیپ ِ سی و پنج ریالی ِ دلخواهم را می دیدم که برای داشتن اش آرام و قرار نداشتم.
خود را می نگریستم خوابیده بر روی علفها، زیر آن اسمان ِبی ابر که مادر سرگرم جمع کردن لباسها و حصیرهای پهن شده در آفتاب داغ نیمروز بود که صدایم می کرد:
- بیشیم زای جان ( برویم بچه جان)
تماشای کودکی ام شور و حالی می داد که بیان آن شاید فقط از موسیقی بر آید نه کلام و نه زبان من که در بیخوابی نیمه شبی تاریک و بارانی در این گوشه از جهان دربدری، خیال پر داده بودم که در حصیر شوران رودخانه ی شهرمان خوابیده و خواب می بینم که کودکی ام را به تماشا نشسته ام.
باران هنوز بی امان می بارید. شب هنوز سر ِ کنار کشیدن سیاهترین چادرهایش را نداشت. دامنه ی کوتاه فلزی زیر پنجره، سنفونی باران را دل داده بود. قطره های باران هنوز چونان ماری خزنده از بالا ی شیشه به پایین می خزیدند. از رادیوی لاپ تاپ ام، گلهای 217ب اعلام شد. بنان مرا بخود می آورد:
چنان در بند مهرت پایبندم
که گویی آهوی سر در کمندم
.

تمام